Članovi orkestra

Koncert majstori

Đana Kahriman

Mirabai Weismehl Rosenfeld

Violine I

Anvar Turdyev
zamjenik koncert majstora

Marija Burum

Miljenka Rakigjija

Elvira Kesovija

Violine II

Mara Đurović
vođa II violina

Iva Vukić
vođa II violina

Žaklina Fiedler

Nike Srabotnak Hađinac

Viola

Šimun Končić
vođa viola

Lidija Martinović
vođa viola

Nevio Končić
zamjenik vođa viola

Alena Shapachka

Violončelo

Mihaela Martinović
vođa violončela

Vid Veljak
vođa violončela

Vjera Cobenzl

Mladena Jakimovski

Martina Perić

Kontrabasi

Denis Ajduković
vođa kontrabasa

Flaute

Antonea Gjaja Kocković
prva flauta

Slavka Jurić
piccolo i druga flauta

Oboa

Renata Santini Glavinović
prva oboa

Martina Hrćan
druga oboa

Klarinet

Teo Čipčić
prvi klarinet

Stijepo Medo
drugi klarinet i
nadzornik orkestra

Fagot

Matija Novaković
prvi fagot

Tomislav Franić
drugi fagot

Rog

Toni Kursar
prvi rog

Martin Hrćan
drugi rog

Truba

Džemal Cakić
prva truba

Damir Butigan
druga truba

Timpani

Karmen Pervitić