Recital "German Lied"

3.7. Tuesday
Rector's Palace at 9.30 pm
Recital "German Lied"
Nikolina Pinko, soprano (Croatia)
Dimitris Tiliakos, baritone (Greece)
Stefani Grbić, piano (Croatia)
Toni Kursar, horn (Croatia)

 

 ulaznice en

Franz Schubert               Auf dem Strom, D. 943 (Text: Ludwig Rellstab)
1797-1828

Richard Wagner             Wesendoncklieder, WWV 91
1813-1883

1. Der Engel                             Text: Mathilde Wesendonck
2. Stehe still!                            Text: Mathilde Wesendonck
3. Im Treibhaus                        Text: Mathilde Wesendonck
4. Schmerzen                           Text: Mathilde Wesendonck
5. Träume                                 Text: Mathilde Wesendonck

Franz Strauss                Nocturne, Op. 7
1822-1905 

Franz Schubert              Lieder
1797-1828

1. Der Wanderer, op. 4, No. 1, D. 489                       Text: Georg Philipp Schmidt
2. Wanderer‘s Nachtlied Nr. 1, D. 224                       Text: Johann Wolfgang von Goethe
3. Wanderer‘s Nachtlied Nr. 2, D. 768                       Text: Johann Wolfgang von Goethe
4. Der Tod und das Mädchen, op.7, No. 3, D. 531    Text: Matthias Claudius
5. Der Lindenbaum, op. 89, No. 5, D. 911                 Text: Wilhelm Müller
6. An die Musik, op. 88, No. 4, D. 547                       Text: Franz von Schober