Pijanist koji glazbu pretvara u jasan govor

Dubrovački simfonijski orkestar, dirigent Christoph Campestrini i pijanist Aljoša Jurinić

Dubrovački vjesnik