Gallery

Iskandar Widjaja 26.8.2014. Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto
Iskandar Widjaja 26.8.2014. Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto
Hillel Zori 30.5.2014. Knežev dvor
Hillel Zori 30.5.2014. Knežev dvor
Hari Zlodre i Marin Maras 3.9.2013. Knežev dvor
Hari Zlodre i Marin Maras 3.9.2013. Knežev dvor
Hari Zlodre i Marija Pavlović 6.9.2013. International Late Summer Music Festival Dubrovnik
Hari Zlodre i Marija Pavlović 6.9.2013. International Late Summer Music Festival Dubrovnik
Gianluca Martinenghi i Aljoša Lečić 20.6.2014. Knežev dvor
Gianluca Martinenghi i Aljoša Lečić 20.6.2014. Knežev dvor
ive Kušelj i Maroje Brčić 18.10.2013.
ive Kušelj i Maroje Brčić 18.10.2013.
Nicola Giuliani 2.5.2014. Knežev dvor
Nicola Giuliani 2.5.2014. Knežev dvor
Nicholas Milton i Đana Kahriman 6.6.2014. Franjevačka crkva
Nicholas Milton i Đana Kahriman 6.6.2014. Franjevačka crkva
Naira Asatrian-Charity concert 19.9.2013.
Naira Asatrian-Charity concert 19.9.2013.
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 5.7.2014. Kazalište Marina Držića
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 5.7.2014. Kazalište Marina Držića
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 1.7.2014..
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 1.7.2014..
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 1.7.2014.
Međunarodni festival opernih arija Tino Pattiera 1.7.2014.
Matija Dedić i Darko Jurković Charlie - Jazzy Bach 4.9.2014.
Matija Dedić i Darko Jurković Charlie - Jazzy Bach 4.9.2014.
Pavle Dešpalj i Ivo Dropulić 9.5.2014. Knežev dvor
Pavle Dešpalj i Ivo Dropulić 9.5.2014. Knežev dvor
Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto 26.8.2014.
Otvaranje Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto 26.8.2014.
Noorman Widjaja, Ilijana Korać i Leon Košavić 15.10.2013. Knežev dvor
Noorman Widjaja, Ilijana Korać i Leon Košavić 15.10.2013. Knežev dvor