Dubrovački simfonijski orkestar, Fačini i Çeku

Dubrovački simfonijski orkestar večaras je otvorio sezonu koncerata u Kneževu dvoru, a u prvom koncertu je orkestrom ravnao maestro Tomislav Fačini. Kao  solist nastupio je gitarski virtuoz Petrit Çeku. Na programmu su se našle skladbe Sorkočevića, Rodriga i Beethovena.

Dubrovački vjesnik