Dora Kamber, violina / Pero Škobelj, gitara, 13.10.2019.

DoraKamber-PeroSkobelj-13102019_1Dora Kamber, violina
Pero Škobelj, gitara