Puhački komorni ansambl DSO-a

7.8. Petak
Puhački komorni ansambl DSO-a
Ispred Kneževa dvora u 19.30 sati
Ivan Hut, dirigent i umjetničko vodstvo

J. Raff                        Sinfonietta, op. 188
A. Caplet                    Perzijska suita 

U sklopu projekta 'Ulicama našeg Grada'.

Koncert organiziran u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednica grada Dubrovnika