Jesenji glazbeni moskar

3.10. Utorak
Knežev dvor u 21 sat
Dubrovački simfonijski orkestar
Tomislav Fačini, dirigent
Beatrice Berrut, klavir (Švicarska)
10 godina prijateljstva grada Montereya i grada Dubrovnika

F. Listz                     Koncert za klavir i orkestar br. 1 u Es duru, S. 124
F. Listz                     Totentanz, za orkestar i klavir
L. van Beethoven    Simfonija br. 7 u A duru, op. 92

ulaznice.hr