Gudački kvartet / puhački kvintet

Obratite nam se ukoliko želite anažirati Gudački kvartet ili puhački kvintet Dubrovačkog simfonijskog orkestra

 

Gudački Kvartet ili puhački kvintet
Izbor djela: Sorkočević, A. Corelli, J. Pachelbel, J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven
Postoji mogućnost angažiranja i solista uz navedene sastave