Gudački komorni sastav DSO-a

Obratite nam se ukoliko želite anažirati Gudački komorni sastav DSO-a

 

Gudački komorni orkestar DSO-a
4 prve violine, 4 druge violine, 3 viole, 2 violončela, 1 kontrabas + opt. Čembalo / orgulje (15 glazbenika)
Izbor djela: L. Sorkočević, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven
Mogućnost: dodatno sa solistom