Puhački komorni orkestar

Obratite nam se ukoliko želite anažirati Puhački komorni orkestar DSO-a

W.A. Mozart Serenada za puhače u Eb duru, KV 375
W.A. Mozart Serenada za puhače u C molu, KV 388