Diva Grabovčeva

25.03. Subota u 20 sati
KD Vatroslav Lisinski,Zagreb

Dubrovački simfonijski orkestar
Akademski zbor Pro Musica, Mostar (BiH)
Mladen Tarbuk, dirigent
Don Dragan Filipović   Diva Grabovčeva, opera