DSO - Pavle Zajcev, dirigent - Ivana Mišić, flauta -Matija Novaković, fagot

29.10. Petak
Knežev dvor u 20 sati
Dubrovački simfonijski orkestar 
Pavle Zajcev, dirigent
Ivana Mišić, flauta
Matija Novaković, fagot

I. Končić         Potok, za gudački orkestar
K. Batashov      Suita za fagot i gudače

C. Reinecke     Koncert za flautu i orkestar u D duru, op.283
L. van Beethoven      Simfonija br. 1 u C duru, op.21

ulaznice.hr