Koncert u povodu  Dana Dubrovačko - neretvanske županije

11.5. Utorak
Ispred Kneževa dvora u 21 sat
Koncert u povodu  Dana Dubrovačko - neretvanske županije
Komorni orkestar DSO-a
Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočević
Slobodan Begić, dirigent
Martin Hazdovac, tenor
Luka Šerić, tenor
Lucija Perkić, flauta
Nevia Miloslavić, flauta
Nika Vidojević, flauta
Livia Glavinović, oboa
Bruna Butigan, violončelo
Elza Filipović, violončelo
Donatella Ivulić, violina

Read more

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo izmjene programa