25.04. Utorak
Revelin u 20.30 sati
Komorni koncert
Đana Kahriman, violina i umjetničko vodstvo
Dmitry Sinkovsky, violina

W.A. Mozart       Divertimento u F duru, K. 138
J. Haydn            Koncert za violinu i orkestar u G duru, K 216
B. Britten           Jednostavna simfonija

ulaznice.hr