Međunarodni festival opernih arija "Tino Pattiera"

30.6. subota
Knežev dvor u 21.30 sati
Međunarodni festival opernih arija "Tino Pattiera"
OPERA GALA
Dubrovački simfonijski orkestar
Noam Zur, dirigent