Stradun Classic: Marija Pavlović, klarinet - Gordan Nikolić, violina

2.10. Petak
Knežev dvor u 21 sat
With Dance, Romance and Passion
Festivalski gudački orkestar DSO-a
Marija Pavlović, klarinet
Gordan Nikolić, violina i umjetničko vodstvo

B. Bartók                        Rumunjski narodni plesovi za gudački orkestar
C.M. von Weber         Kvintet za klarinet i gudački orkestar u B duru, op. 34 
P.I. Čajkovski                Serenada za gudače u C duru, op. 48                                          

ulaznice.hr