Dodjela Nagrade Ivo Dražinić

6.10. Utorak
Knežev dvor u 20.30 sati
Ivan Vihor, klavir

J.S. Bach / F. Listz                          Varijacije na motiv, S180
B. Papandopulo                              Kontradanca
L. van Beethoven / F. Listz        Simfonija u C duru, S464/1
F. Listz                                                   Veliki koncertni solo, S176

Koncert u suradnji s Laus Akademijom Dubrovnik

ulaznice.hr