5.10. Petak
Hotel Excelsior u 21.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Olja Dešić, umjetničko vodstvo
Frano Živković, gitara
Mia Negovetić, vokal

 ulaznice.hr