Tomislav Fačini

Tomislav Fačini (1975.), od 2014. godine honorarno je obavljao poslove glavnog dirigenta DSO-a, a danas je gost dirigent. 

Read more

Pavle Dešpalj, počasni dirigent DSO-a

Pavle Dešpalj, dirigent (1934.), jedan od najuglednijih hrvatskih dirigenata, prve je poduke iz glasovira, violine, kompozicije i dirigiranja dobio još kao dječak od oca, skladatelja i dirigenta Šime Dešpalja u Zadru. Diplomirao je kompoziciju u razredu Stjepana Šuleka na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Godine 1962. postao je šef dirigent Simfonijskog, te 1963.

Read more