DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

Na radno mjesto:

1. ADMINISTRATOR– jedan/na izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme;

Read more

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

 1.    Vođa Violončela, (1) na određeno puno radno vrijeme,

         do povratka radnika na rad zbog privremene   nesposobnosti za rad (porodiljni dopust)

Read more