DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

N A T J E Č A J

za radno mjesto na određeno puno radno vrijeme
zamjena do povratka zaposlenice na rad

Temeljem Statuta, Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada
DSO-a, raspisuje natječaj za

 

VODITELJ PROPAGANDE, ADMINISTRATOR
jedan izvršitelj/ica

UVJETI:

- VSS, smjer društvenih znanosti
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na PC-u

POSEBNI UVJETI:
- Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
- Radno iskustvo na poslovima marketinga / odnosa s javnošću
- Napredno poznavanje rada na PC-u
- Odlično poznavanje pisanja i govora engleskog jezika

Uz potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu) treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o završenom školovanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • ostale dokaze kojima se potvrđuje da zadovoljava tražene uvjete

 

Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
Svetoga Dominika 9
20 000 Dubrovnik

s naznakom: 'Za natječaj'

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u pisanoj formi u roku od 15 dana od isteka roka za predaju prijava.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovnik, 27.05.2021.
br. 284/21

NATJEČAJ