Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Službenik za informiranje: Damir Milat
Adresa: Sv. Dominika 9, 20000 Dubrovnik
Telefon-ured: +385 (0)20 311 365
Fax: + 385 20 417 060
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravo na pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine', broj 25/13 i 85/15) uređuje se, među ostalim, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje
Dubrovački simfonijski orkestar javnost informira putem službene web stranice Orkestra www.dso.hr o dokumentima i informacijama koje posjeduje.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Orkestra na sljedeće moguće načine:
- Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji možete poslati na adresu:
Dubrovački simfonijski orkestar, Sv. Dominika 9, 20 000 Dubrovnik, službenik za informiranje.
- Osobno na gore navedenu adresu
- elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- faksom na broj: + 385 20 417 061
- telefonom na broj: + 385 20 417 110

Naknada za pristup informacijama
Dubrovački simfonijski orkestar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Dokumenti:
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o određivanju Zamjenika odsutnog službenika za informiranje DSO-a
Zakoni, propisi, pravilnici
Zahtjev za pristup informacijama (docx)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (docx)
Zahtjev za pristup informacijama (pdf)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (docx)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)
Izvješće o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2018 godinu (pdf)
Izvješće o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2019 godinu (pdf)
Izvješće o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2020 godinu (pdf)
Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za 2018. godinu (pdf)
DSO Highlights 2019.photos (pdf)


 Financijski izvještaji i planovi

Dokumenti:

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu (xls)
Bilješke uz financijske izvještaje Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2020. godinu (pdf)
Financijski plan za 2020 (xls)
Obrazloženja financijskog plana 2020 (pdf)
Rebalans I 2020 (xlsx)
Rebalans II 2020 (xlsx)
Obrazloženje rebalansa II za 2020 (pdf)
Rebalans III 2020 (pdf)
Obrazloženje rebalansa III za 2020 (doc)

Rebalans IV 2020 (pdf)

Obrazloženje rebalansa IV za 2020 (doc)
Financijski plan za 2021 (pdf)
Obrazloženje financijskog plana za 2021 (doc)
Rebalans I 2021.pdf (pdf)
Obrazloženje Rebalansa I 2021 (pdf)
• Rebalans II. 2021 (pdf)
Obrazloženje Rebalansa II. 2021 (pdf)
• Financijski plan za 2022.godinu (pdf)

Obrazlozenje financijskog plana za 2022.godinu (pdf)  
Projekcije financijskog plana za 2023 (pdf)

Projekcije financijskog plana za 2024 (pdf)