Slušaonica M.U.Z.A. - edukativni koncerti

1. i 2.3. 2018. četvrtak i petak
Ljetnikovac Bunić-Kaboga u 11.30 i 12.30
Edukativni koncerte za osnovne škole

Komorna glazba i sonatni oblik
Gudački kvartet DSO-a