Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića

2.3. 2018. Petak
Revelin u 20 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Slobodan Begić, dirigent


Učenici-solisti
Valentina Elizabeta Šilje, sopran
Lucija Brautović, flauta
Barbara Ćorak, flauta
Livia Glavinović, oboa
Paula Bukvić, violina
Marta Kekez, violončelo
Ana Vidojević, violina
Jakov Varezić, saksofon