Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića (2)

9.3. 2018. Petak
Revelin u 20 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Slobodan Begić, dirigent


Učenici-solisti
Ana Hađinac, violina
Tana Michl, klarinet
Mara Margaretić, sopran
Ivana Đanić, violina
Meri Anastasov, violina
Nina Zvone, violina
Laura Marić, violina