Koncert s mladim glazbenicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića

2.3. 2018. Petak
Revelin u 20 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Slobodan Begić, dirigent