Dmitry Sinkovsky, violina i Gudački komorni sastav DSO-a

16.3. 2018. petak
Revelin u 20 sati
Gudački komorni orkestar DSO-a
Dmitry Sinkovsky, violina i umjetničko vodstvo

G.F. Handel              Muzika na vodi, suita br. 1
A. Vivaldi                  Violinski koncert 'Per la solennita di San Lorenzo'