Novogodišnji koncert na Stradunu

1.1. Subota
Stradun u 12 sati
Novogodišnji koncert
Dubrovački simfonijski orkestar
Marc Tardue, dirigent

Strauss & operne arije