Naira Asatryan, klavir

22.09. Utorak
Knežev dvor u 21 sat
Naira Asatryan, klavir
Koncert posvećen 250. godišnjici rođenja L. van Beethovena

 

L. van Beethoven                           Sonata br. 14 u cis molu, op.27 ‘Mjesečeva’
                                                        Sonata br. 8 u c-molu, op.13 ‘Patetična’
                                                        Sonata br. 17 u d-molu, op. 31, br. 2 ‘Oluja’

Donacijski koncert za Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko neretvanske županije

ulaznice.hr