Festa od klapa

25.1. 2018. Četvrtak
Kazalište Marina Držića u 20 sati
Festa od klapa
Gudački kvartet DSO-a
Organizator: Festa Dubrovnik