Dubrovački vrtovi sunca: Sponzorski koncert

2.7. Četvrtak
Dubrovački vrtovi sunca
Međunarodni operni festival 'Tino Pattiera'
Sponzorski koncert
Dubrovački simfonijski orkestar
Marc Tardue, dirigent (SAD)

Mozart & Bel Canto