Međunarodni festival opernih arija "Tino Pattiera"

6.7. petak
Ispred Kneževa dvora u 21.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Noam Zur, dirigent