S. Prokofiev: Petar i vuk, simfonijska bajka

27.2. srijeda
Kazalište Marina Držića u 19.30 sati
Dubrovački simfonijski orkestar
Alan Bjelinski, dirigent
Marija Šegvić, narator
Marin Gozze, vizual

 

S. Prokofiev        Petar i Vuk
B. Papandopulo  Hommage a Sorkočević

 U suradnji s Kazalištem Marina Držića