Javna nabava

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“N.N. 120/60”) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dubrovački simfonijski orkestar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U DUBROVAČKOM SIMFONIJSKOM ORKESTRU

preuzmi obrazac

Dubrovački simfonijski orkestar od 1. siječnja 2018. objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga, te Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, sve u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Pregled objavljenih registara ugovora

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Od 01. siječnja 2018. godine Dubrovački simfonijski orkestar Plan nabave objavljuje na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Pregled objavljenih planova nabave