Kupnja ulaznica

Ulaznice za koncerte Dubrovačkog simfonijskog orkestra možete kupiti na nekoliko lokacija i ili na internetskoj stranici ulaznice.hr. Isto tako, ulaznice se mogu kupiti sat prije početka koncerta, na ulazu. Za naše sugrađane osigurane su brojne pogodnosti.

Gdje možete kupiti ulaznice?

  1. Slanica, Svetog Dominika 9 – uredi DSO-a
  2. Luža, Luža bb
  3. Turistička agencija Perla Adriatica, Ul. Frana Supila 2
  4. Gift shop Dubravka, Brsalje 1

Održavanje koncerata:

Svi koncerti Dubrovačkog simfonijskog orkestra objavljeni su na Kalendaru, uz sve potrebne informacije o vremenu, lokaciji i programu. Redoviti se koncerti najčešće izvode u Kneževu dvoru ili na otvorenom, pred Dvorom.

U slučaju da želite angažirati Orkestar ili pojedine komorne ansamble (Angažirajte nas!), lokacija izvedbe i svi drugi tehnički detalji dogovaraju se s organizatorom.

O lokacijama

Slanica i Revelin

Tvrđava Revelin, kao i Lovrijenac, odvojena je od sustava gradskih zidina i nalazi se na istočnom ulazu u Grad. Odvojena je dubokim jarkom, a s ostatkom grada povezana je mostom. Njezina obrambena važnost, uloga pa i simbolika od izuzetne su važnosti za Dubrovačku Republiku, ali i za Grad Dubrovnik. Više stoljeća branila je grad s kopna, a u Domovinskom ratu pružala je utočište građanima kao sklonište.

Ideja o tvrđavi i prvi nacrti nastali su sredinom 15. stoljeća, a pravi projekt već 1538. godine izrađuje Antonio Ferramolino koji za to dobiva 200 dukata. Prema njegovim nacrtima prilagođavaju se druge gradske kule i tvrđave. Revelin se izgradio relativno brzo, kao prioritet sigurnosti Grada. Jedan od zahtjeva Vijeća bio je da svaki putnik koji želi ući u grad mora donijeti sa sobom kamen, razmjeran svojoj težini kako bi pripomogao gradnji ove velebne tvrđave.

Slanica, odnosno magazin soli naslonjena je na zapadnu stranu Revelina i sa svoja tri kata dotiče vijenac tvrđave. Izgrađena je malo nakon završetka radova i tako nadopunila cjelokpnu vizuru istočnog gradskog ulaza. U njoj se nalaze duboki podrumski prostori što dokazuje da je imala snažnu obrambenu ulogu, bez obzira na svakodnevnu namjenu. Slanica je, naime, služila kao glavni distribucijski centar soli za za grad i okolicu. U niši iznad ulaza jedini je kip sv. Vlaha koji ga prikazuje u profilu. Dubrovački simfonijski orkestar u ovom prostoru djeluje od 2005. godine.

Knežev dvor & Pred Dvorom

Izgrađena kao upravno-admnistrativno središte Republike, ova je Palača jedan od najljepših arhitektnoskih spomenika u staroj gradskoj jezgri. U brojnim povijesnim događanjima i renovacijama, Palača je nekoliko puta mijenjala svoj izgled i stilove, pa je zbog toga danas na njoj vidljiva cjelokupna dubrovačka stilska povijest. Kao upravno sjedište, Knežev dvor igrao je nekoliko važnih uloga u društvenoj zajednici. Tako su se u prizemlju Dvora nalazili zatvori i sudnica, a u drugom krilu i pravni odjeli u kojima su građani mogli dobiti pravne savjete. Na katu je živio knez za vrijeme svojeg mandata te je napuštao Dvor najviše zbog službene dužnosti. Jedna od arhitektonskih zanimljivosti je da se na pročelju Palače mogu pronaći elementi gotike, renesanse i baroka, a ta mješavina svjedoči o zanimljivoj i turbulentnoj povijesti. Primjerice, kako su gradske vlasti u Dvoru čuvale barut, tako je on u više navrata eksplodirao i oštećivao zgradu.

Koncerti Orkestra izvode se u atriju Dvora, prekrasnom ambijentalnom prostoru koji povezuje sve njegove dijelove. U jednom dijelu nalazi se fontana, dok predvorjem dominira kip Miha Pracata, jedinog zaslužnog čovjeka koji je dobio spomenik za vrijeme Republike.