N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO RADNIKA – UMJETNIKA (M/Ž)

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)
1. VOĐA VIOLONČELA – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
2. I VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
3. II VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin)

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljeni na stranici www.dso.hr najkasnije do 13. rujna 2022.

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s https://www.dso.hr/natjecaji/); kopiju diplome, životopis i traženu video snimku iz prve etape programa audicije na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, Republika Hrvatska, ili na e-mail info@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 24. listopada 2022.

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 28. listopada 2022.
Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili na engleskom jeziku.
Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.
Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.
Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.

Dokumenti:

  1. Natječaj, rujan 2022.
  2. Obavijest o audiciji, 2022.
  3. Prijavni obrazac za audiciju 2022.
  4. Program za vođa violončela 2022.
  5. Note za vođa violončela 2022.
  6. Program za I violina tutti 2022.
  7. Note za I violina tutti 2022.
  8. Program za II violina tutti 2022.
  9. Note za II violina tutti 2022.