N A T J E Č A J za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta radnika – umjetnika (m/ž):

 1. VOĐA VIOLONČELA – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme,
 2. I VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme,
 3. II VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme.

 

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin)

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljeni na stranici www.dso.hr najkasnije do 12. srpnja 2022.

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s www.dso.hr); kopiju diplome i životopis, sve na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, ili na e-mail info@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 04. kolovoza 2022.

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 10. kolovoza 2022.

Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.

Dubrovački simfonijski orkestar

DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavnica.docx
 2. Obavijesti-o-audiciji.docx
 3. Program-I.-Violina-tutti.docx
 4. Program-II.-Violina.tutti_.docx
 5. Program-Voda-cela.docx
 6. Violin-I-Tutti-orch.excerpts-audition.pdf
 7. Violin-II-Tutti-orch.excerpts-audition.pdf
 8. Principal-cello-orch.excerpts-audition.pdf

Dubrovnik, 07.07.2022.

Br. 595/22