POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA U SKLOPU ENERGETSKE OBNOVE LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ-PUCIĆ

Ravnatelj Dubrovačkog simfonijskom orkestra Slobodan Begić je potpisao ugovor sa izvođačima radova, direktorom tvrtke Građevinar-Quelin d.d Nikolom Bakijom te direktorom tvrtke Posta d.o.o. Tonijem Bašicom u srijedu 26.lipnja 2024. gdine u 11 sati u prostorima ljetnikovca Crijević-Pucić.

Projekt je prijavljen  24. travnja 2023. na Poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Za provedbu investicije Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra nadležna tijela su Ministarstvo kulture i medija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  koji ima funkciju Provedbenog tijela.

 

Energetska obnova ljetnikovca Crijević-Pucić na adresi Branitelja Dubrovnika 29 NPOO.C6.1.R1-I3.01.0003

Ukupna vrijednost Projekta iznos 592.512,61 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 479.492,42 EUR.

Bespovratna sredstava iznose 479.492,42 EUR. Ova bespovratna sredstva osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Početak razdoblja provedbe projekta 23. ožujka  2023. do 23. ožujka 2025.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za opravak i otpornost 2021. – 2026. potpisan 3. listopada 2023. godine.

 

Projektom su predviđeni radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade javne namjene i ostali zavisni radovi:

  • Obnova krovišta zgrade bez zadiranja u konstruktivne elemente nosive konstrukcije.
  • Toplinska izolacija stropa prema tavanu slojem mineralne vune.
  • Kompletno fugiranje svih kamenih pročelja zgrade.
  • Zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom.
  • Ugradnja dizalice topline zrak-voda za potrebe grijanja i hlađenja cjelokupnog prostora zgrade.

Provedenom energetskom obnovom doći će do znatnog poboljšanja energetske učinkovitosti predmetne zgrade, a koje će se očitovati u smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 20,96 %, godišnje primarne energije za 68,24 %, te smanjenje emisija CO2 za 68,24 %.

.