Vizualni identitet

Znak je nastao sintezom simbola koji asociraju na glazbu i Dubrovnik, a izveden je kroz stilizaciju i geometrizaciju.

Referirajući se na pojmove kojima smo željeli definirati izgled budućeg znaka Dubrovačkog orkestra uzeto je slovo D kao prepoznatljivi simbol i početno slovo Dubrovnika te zvučni val koji proizlazi iz glazbe koju stvara orkestar i koja putuje prema slušatelju odnosno njegovoj publici.

Kroz konstruktivne elemente kružnice i elipse, odnos punih prekinutih ploha, te pozitiva i negativa dobili smo jedinstven znak koji svojom formom sintetizira pojmove koji na moderan način asociraju na Dubrovnik i glazbu ali ujedno zbog svoga minimalističkog i simboličkog prikaza i na modernost.

Znak je  čist, proizašao iz geometrijske konstrukcije, iz kojeg razloga dobro funkcionira pri bilo kojem umanjenju te je aplikabilan je u bilo kojem okruženju: tisak / prostor / tekstil / web okruženje i socijalne mreže.

Za logotip je korištena minimalistička, suvremena i elegantna humanistička tipografija bez serifa koja je dizajnirana kao antipod neutralnim modernističkim fontovima.

U sklopu redizajna vizualnog identiteta kreiran je i novi sustav plakata koji će kroz plošne forme instrumenta I žive boje pozadine suprotstavljenih sa živim motivima specifičnim za grad Dubrovnik prezentirati glazbene cikluse i programe kroz godinu